วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

คณะผู้นำศาสนาในเกาหลีใต้ไปเกาหลีเหนือเพื่อเชื่อมความร่วมมือ

เกาหลีใต้ 21 ก.ย. - วันนี้ คณะผู้นำศาสนาและนิกายต่าง ๆ ในเกาหลีใต้ อาทิ ผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนส์ และศาสนาพุทธ ได้เดินทางไปยังเกาหลีเหนือเพื่อเชื่อมความร่วมมือนอกภาครัฐกับเกาหลีเหนือ

ก่อนออกเดินทาง ผู้นำศาสนาคริสต์ในเกาหลีใต้ ย้ำว่า ขณะนี้ปัญหาขาดแคลนอาหารในเกาหลีเหนืออยู่ในขั้นวิกฤต ดังนั้น หากเกาหลีใต้ยื่นมือเข้าช่วยเกาหลีเหนือก็อาจนำไปสู่ความสมานฉันท์ และความร่วมมือระหว่างสองเกาหลี การเดินทางไปยังเกาหลีเหนือครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผู้แทนหลายศาสนาและนิกายต่าง ๆ ในเกาหลีใต้ได้ไปเยือนเกาหลีเหนือพร้อมกันเป็นคณะ โดยคณะผู้แทนศาสนาของเกาหลีใต้จะร่วมสวดมนต์กับคณะผู้แทนจากเกาหลีเหนือเพื่อให้บังเกิดสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี.-สำนักข่าวไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นี่เป็นเวทีเสรีแต่โปรดสุภาพและไม่พาดพิงผู้อื่นอย่างไร้จริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้ระบุชื่อจริง กองบก.ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความและความคิดเห็นอีกทั้งอาจลบหรือแก้ไขหากเห็นว่าไม่เหมาะสม ส่งความคิดเห็นโดยตรงต่อกองบก.ได้ที่ kaochristian1@gmail.com

ความคิดเห็นล่าสุดในเว็บบอร์ดข่าวคริสตชน