วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

AGAPE NEWS #21: คำเทศนา โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (12 มิถุนายน 2554)

From: Thanida Chaisuvan <kunglek_ja@yahoo.com>
AGAPE
12 มิถุนายน 2554
คำเทศนา โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
การแบกภาระ
 1. เราทุกคนต้องรับผิดชอบในการแบกภาระของตนเอง และต้องแบกให้ดีที่สุด
กาลาเทีย 6: 5 เพราะว่าทุกคนต้องรับภาระของตัวเอง
“ Each one should carry his own load.”
- อย่าให้อะไร Overload เพราะมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
- อย่าบ่นเมื่อเวลาแบกภาระ เพราะการบ่นเป็นการทำลายสมรรถภาพในการแบก
 
2. เราต้องไม่วางภาระของเราบนคนอื่น ( อย่าเอาภาระของเราไปให้คนอื่นแบก ) อย่าทำตัวเป็นภาระให้คนอื่น
2 โครินธ์ 11: 9 และเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่าน และกำลังขาดแคลนนั้น ข้าพเจ้าก็มิได้เป็นภาระแก่ผู้ใด เพราะว่าพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโตเนียได้เจือจานให้พอแก่ความต้องการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าระวังตัวไม่ให้เป็นภาระแก่พวกท่านในทางหนึ่งทางใด และข้าพเจ้าจะระวังตัวเช่นนั้นต่อไป
- ข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือ ยา คนได้ยาดีก็จะหายจากโรค
- ในการประกาศข่าวประเสริฐ ต้องพูดให้เป็น ถ้าบอกไม่เป็นอย่าบอกดีกว่า พูดความจริงไม่เป็นก็พอๆกับการพูดโกหก
 
3. ถ้าหากเรากำลังรับภาระของตัวเราเองแล้วเราทำไม่ไหว ให้รับการช่วยเหลือ/ รับคำแนะนำ อย่ามีทิฐิ
- ถ้าเราแบกไม่ไหว อย่ามีทิฐิทำคนเดียวหรือทำต่อไป ต้องยอมรับความช่วยเหลือ มิฉะนั้นจะเสียหายหนัก
อพยพ 18: 13-23
13 ต่อมาวันรุ่งขึ้น โมเสสออกนั่งพิจารณาพิพากษาความให้พลไพร่ พลไพร่ก็ยืนห้อมล้อมโมเสสตั้งแต่เช้าจนเย็น
14 เมื่อพ่อตาของโมเสสเห็นงานทั้งปวงที่โมเสสกระทำเพื่อพลไพร่เช่นนั้น จึงกล่าวว่า "นี่ท่านใช้วิธีอะไรปฏิบัติกับพลไพร่เล่า เหตุไรท่านจึงนั่งทำงานอยู่แต่ผู้เดียว และพลไพร่ทั้งปวงก็ยืนล้อมท่านตั้งแต่เช้าจนเย็น"
15 โมเสสจึงตอบพ่อตาว่า "เพราะพลไพร่มาหาข้าพเจ้า เพื่อขอให้ทูลถามพระเจ้า
16 เมื่อเขามีการโต้เถียงกันก็มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ตัดสินความระหว่างเขากับเพื่อนบ้าน สอนเขาให้รู้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและพระราชบัญญัติของพระองค์"
17 ฝ่ายพ่อตาของโมเสสจึงกล่าวแก่ท่านว่า "ท่านทำอย่างนี้ไม่ดี
18 ทั้งท่านและพลไพร่ที่มาหาท่านนั้นจะอ่อนระอาใจ เพราะภาระอันหนักนี้เหลือกำลังของท่าน ท่านไม่สามารถที่จะทำแต่ผู้เดียวได้
19 ฟังเสียงของเราบ้าง เราจะให้คำแนะนำแก่ท่าน และขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน ท่านจงเป็นผู้แทนของพลไพร่ต่อพระเจ้า นำความกราบทูลพระเจ้า
20 ท่านจงสั่งสอนเขาให้รู้กฎและพระราชบัญญัติต่างๆ และแสดงให้เขารู้จักทางที่เขาต้องดำเนินชีวิตและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ
21 ยิ่งกว่านั้น ท่านจงเลือกคนที่สามารถจากพวกพลไพร่ คือคนที่ยำเกรงพระเจ้า ไว้ใจได้และเกลียดสินบน แต่งตั้งคนอย่างนี้ไว้เป็นผู้ปกครองคน พันคนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง สิบคนบ้าง
22 ให้เขาพิพากษาความของพลไพร่อยู่เสมอ ส่วนคดีใหญ่ๆก็ให้เขานำมาแจ้งต่อท่าน แต่คดีเล็กๆน้อยๆให้เขาตัดสินเอง การงานของท่านจะเบาลง และพวกเขาจะแบกภาระร่วมกับท่าน
23 ถ้าทำดังนี้และพระเจ้าทรงบัญชาแล้ว ท่านก็จะสามารถทนได้ พลไพร่ทั้งปวงนี้ก็จะไปยังที่อาศัยของเขาด้วยความสงบสุข"
 
4.  ถ้าหากเราแบกภาระไม่ไหวแล้วเราส่งสัญญาณให้คนอื่นช่วยแต่เขาก็ไม่ไหวเช่นกัน ให้เราขอพระเจ้าช่วย
- มีภาระบางอย่างที่เกิดจากตัวเราเองแต่เราแบกไม่ไหวแน่ๆ นั่นคือ ภาระที่เกิดจากบาปของเรา ความผิดบาปที่เราทำ แม้จะไม่มีใครรู้แต่เราก็รู้สึกทรมานมาก
สดุดี 38: 3-4
3 เพราะพระพิโรธของพระองค์จึงไม่มีความปกติในเนื้อหนังของข้าพระองค์ เพราะบาปของข้าพระองค์จึงไม่มีอนามัยในกระดูกของข้าพระองค์
4 เพราะความชั่วช้าของข้าพระองค์ท่วมศีรษะ มันหนักเหมือนภาระซึ่งหนักเหลือกำลังข้าพระองค์
- การรักกันบังคับกันไม่ได้
- เราบังคับให้ใครให้อภัยเราไม่ได้ แม้เราจะสารภาพผิดได้แต่บังคับให้เขาให้อภัยไม่ได้
- แต่เราเปลี่ยนให้คนที่หมั่นไส้/ ไม่พอใจเรามารักเราได้ ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนน่าสนใจ
 
5. ให้เรามีใจเมตตาไปช่วยผู้อื่นที่แบกภาระของเขาไม่ไหว
กาลาเทีย 6:2 จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์
- ทุกครั้งที่เราชมเชยคน 1 คน อย่างน้อยจะทำให้คน 2 คนมีความสุข
- การช่วยเหลือคนในโบสถ์ ถ้าเป็นเรื่องเงิน ให้ใส่ซองระบุชื่อผู้รับ ไม่ระบุชื่อผู้ให้ แล้วผู้รับจะขอบคุณพระเจ้า
- ควรสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง
- ให้เรามีใจให้ความเมตตาคนที่ต้องการความช่วยเหลือ
- คนที่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นเป็นชีวิตที่น่าสรรเสริญ
- ให้เราแสดงความรักต่อพระเจ้าเป็นรูปธรรม
- การช่วยที่ประเสริฐที่สุด คือ การช่วยให้เขารอดด้านจิตวิญญาณ
 
สรุป ถ้าทำทั้ง 5 ข้อ พระเจ้าจะปรบมือให้ เพราะท่านทำให้พระเจ้าได้รับการยกย่อง


ผู้เทศนา อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 : อ.ยินดี จัง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นี่เป็นเวทีเสรีแต่โปรดสุภาพและไม่พาดพิงผู้อื่นอย่างไร้จริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้ระบุชื่อจริง กองบก.ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความและความคิดเห็นอีกทั้งอาจลบหรือแก้ไขหากเห็นว่าไม่เหมาะสม ส่งความคิดเห็นโดยตรงต่อกองบก.ได้ที่ kaochristian1@gmail.com

ความคิดเห็นล่าสุดในเว็บบอร์ดข่าวคริสตชน